Steen Steensen Blicher

Hostrup hovedgaard - Limfjordforfattere - Steen Steensen BlicherLiv og forfatterskab

Blicher voksede op som enebarn, fordi hans mange søskende døde kort efter fødslen. De mange spædbørns skæbne var stærkt medvirkende til, at Blichers morudviklede en ”sindssygdom”. I 1809 tog Blicher sin embedseksamen fra pastoralseminariet, hvorefter han holdt sin prøveprædiken i Regenskirken d. 3. Januar 1810. Efter samme år at have indgået ægteskab med Ernestine Juliane Blicher (f. Berg) , bosatte han sig i Randers. Her underviste han en kort periode som adjunkt ved latinskolen, hvorefter han blev forpagter hos sin far i Randlev præstegård. Hans hustru var enke og bragte en mindre formue med ind i ægteskabet, men statsbankerotten 1813 betød, at parret mistede det meste af opsparingen. Økonomiske problemer fik ham herefter til at søge embede som præst, men først i 1819 blev han ansat ved Thorning Kirke. Præstegårdens gamle landbrugslænger rummer i dag Blicheregnens Museum med en Blicher-udstilling med førstetryk af en række af hans værker. Han forlod embedet i 1825, hvor han tiltrådte en noget bedre aflønnet stilling i Spentrup Sogn ved Randers.

Fra 1826 var Blicher involveret i et projekt, Tidsskriftet Nordlys. Et Maanedskrivt, som imidlertid måtte indstilles i 1829 af økonomiske årsager. I 1828 var han separeret fra sin hustru i et halvt år, men ægteskabet blev genoptaget. 1830’erne betegnede hans kommercielle gennembrud som novelleforfatter, bl.a. med udgivelsen af Samlede Noveller, bd. 1-4, der udkom i 1833 og 1834.

1839 var han hovedmand bag det første Himmelbjergmøde. Efter interne uenigheder med de øvrige medlemmer af komitéen, blev han nægtet adgang til disse fra 1844. Blicher havde et svagt helbred, og var allerede i 1801 alvorligt syg, ligesom han i 1837 havde overvundet en helbredsmæssig krise. Sygdommen, bitterheden over at være isoleret fra ”det gode selskab”, og et tiltagende forbrug af alkohol var medvirkende til, at han forsømte sit embede, og efter gentagne klager over hans tjenesteforsømmelse blev han i maj 1847 afskediget med pension. Blicher døde i 1848 i Spentrup.

Udvalgte værker

  • 1814 Første digtsamling Digte .Første Deel.
  • 1817 Jyllandsrejse i sex Døgn. Udført og beskreven af S.S. Blicher og S.S. Barbeer i Nibe
  • 1824 Første novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
  • 1828 Sildig Opvaagnen
  • 1828 Jøderne på Hald
  • 1829 Hosekræmmeren
  • 1829 Præsten i Vejlbye
  • 1838 Digtsamlingen Trækfuglene
  • 1842 E Bindstouw
  • 1807-09 oversatte han Macphersons Ossian digte og modtog megen anerkendelse herfor.