Tidligere ejere

Der hersker nogen usikkerhed om ejerne af Hostrup Hovedgaard, ligesom der er stor usikkerhed om de nøjagtige årstal for ejerskifte. Dette kan skyldes usikker viden. Men også langtrukne skiftemål og tvangsauktioner øger usikkerheden. Her er vores version.

1458 Karen Nielsdatter Krabbe

1489 Niels Krabbe

1525 Ejler Lykke

1576 Karen Gyldenstjerne

1625 Anne Lykke

1627 Birgitte Brahe

1639 Jørgen Rosenkrantz

1646 Mogens Høg

1653 Helle Sandberg

1662 Niels Nielsen

1687 Mads Lauridsen

1703 Chistoffer Bartholin

1726 P. Fürst

1732 S. Müller

1740 Peder Panderup bygger den nuværende hovedbygning

1756 Hans Henrik Jørgensen

1761 Malte Christian Friis

1762 Johan Glud

1766 Joakim Tolstrup

1795 Jørgen Tolstrup

1830 Christian Edvard Tolstrup

1855 CC von Bracht

1881 Johan Siegismund Schulin ombygger hovedbygningen til tre grundmurende fløje med svungne gavle

?       Søren Kristian Trærup

1918 Konsortium

1923 Brødrene Lønborg

1932 Poul Thygesen

?       C. Clausen

1942 Carl Sommer Jermin

1947 K. Korsgaard

1959 Hammerich Damm

1968 Marie og Poul Bisgaard

2004 A/S Hostrup ved Marie Bisgaard, Jonna Bisgaard Ahrenfeldt og Anders Ahrenfeldt