Historie

Historie

Hostrups historie er lang og dunkel. Der er ikke mange sikre kilder. Derimod er der mange gode historier krydret med rygter og spøgelseshistorier.

Hovedbygningen er fra 1742 og har gennem tiderne været anvendt som beboelse for ejere og forpagtere.

Hostrup Hovedgaard fungerede i en periode som antikvitetsforretning og var indtil 2007 en traditionel kvæggård med 110 malkekøer med tilhørende ungkreaturer i moderne stalde.

Forpagterboligen er fra 1959 og tjente indtil 2007 som beboelse for forpagteren.

I 2007 besluttede ejerne dels at omlægge landbrugsdriften til en mere miljø- og naturvenlig drift på arealerne og dels at inddrage hovedbygningen og forpagterboligen til fester og konferencer med overnatning samt ferieformål.

Hovedbygningen og forpagterboligen er efterfølgende blevet ombygget og grundigt renoveret, således at bygningerne nu fremtræder elegant og smagfuldt indrettet med plads til ca. 100 gæster og med 22 dobbeltværelser.

Derudover er der anlagt velplacerede stier til Limfjorden og Sønder Lem Vig.

Udover leje af lokaler til fester, møder, udstillinger og konferencer med overnatning tilbydes også dagjagt, andejagt, gåsejagt og riffeljagt alt efter årstid og med overnatning, hvis det ønskes.

Tidligere ejere

Der hersker nogen usikkerhed om ejerne af Hostrup Hovedgaard, ligesom der er stor usikkerhed om de nøjagtige årstal for ejerskifte. Dette kan skyldes usikker viden. Men også langtrukne skiftemål og tvangsauktioner øger usikkerheden. Her er vores version:

1458 Karen Nielsdatter Krabbe
1489 Niels Krabbe
1525 Ejler Lykke
1576 Karen Gyldenstjerne
1625 Anne Lykke
1627 Birgitte Brahe
1639 Jørgen Rosenkrantz
1646 Mogens Høg
1653 Helle Sandberg
1662 Niels Nielsen
1687 Mads Lauridsen
1703 Chistoffer Bartholin
1726 P. Fürst
1732 S. Müller
1740 Peder Panderup bygger den nuværende hovedbygning
1756 Hans Henrik Jørgensen
1761 Malte Christian Friis
1762 Johan Glud
1766 Joakim Tolstrup
1795 Jørgen Tolstrup
1830 Christian Edvard Tolstrup
1855 CC von Bracht
1881 Johan Siegismund Schulin ombygger hovedbygningen til tre grundmurende fløje med svungne gavle
?       Søren Kristian Trærup
1918 Konsortium
1923 Brødrene Lønborg
1932 Poul Thygesen
?       C. Clausen
1942 Carl Sommer Jermin
1947 K. Korsgaard
1959 Hammerich Damm
1968 Marie og Poul Bisgaard
2004 A/S Hostrup ved Marie Bisgaard, Jonna Bisgaard Ahrenfeldt og Anders Ahrenfeldt