Historie

Historie

Historie

Hostrups historie er lang og dunkel. Der er ikke mange sikre kilder. Derimod er der mange gode historier krydret med rygter og spøgelseshistorier.

Hovedbygningen er fra 1742 og har gennem tiderne været anvendt som beboelse for ejere og forpagtere.

Hostrup Hovedgaard fungerede i en periode som antikvitetsforretning og var indtil 2007 en traditionel kvæggård med 110 malkekøer med tilhørende ungkreaturer i moderne stalde.

Forpagterboligen er fra 1959 og tjente indtil 2007 som beboelse for forpagteren.

I 2007 besluttede ejerne dels at omlægge landbrugsdriften til en mere miljø- og naturvenlig drift på arealerne og dels at inddrage hovedbygningen og forpagterboligen til fester og konferencer med overnatning samt ferieformål.

Hovedbygningen og forpagterboligen er efterfølgende blevet ombygget og grundigt renoveret, således at bygningerne nu fremtræder elegant og smagfuldt indrettet med plads til ca. 100 gæster og med 22 dobbeltværelser.

Derudover er der anlagt velplacerede stier til Limfjorden og Sønder Lem Vig.

Udover leje af lokaler til fester, møder, udstillinger og konferencer med overnatning tilbydes også dagjagt, andejagt, gåsejagt og riffeljagt alt efter årstid og med overnatning, hvis det ønskes.